MACIESOWICZ I GDULA
KANCELARIA PRAWNA S.C.
KILKANAŚCIE LAT
DOŚWIADCZENIA
W OBSŁUDZE PRZEDSIĘBIORCÓW
O NAS
PROFESJONALIZM, WIEDZA, DOŚWIADCZENIE
Kancelaria została założona w 2002 r., jednakże w swojej działalności wykorzystuje znacznie wcześniejsze doświadczenia wspólników zdobyte w dużych sieciowych kancelariach oraz w prowadzonych indywidualnie kancelariach adwokackich i radcowskich. W swojej działalności główny akcent kładziemy na prawo własności intelektualnej oraz szeroko rozumiane prawo mediów i reklamy. Drugą dziedziną, w której specjalizuje się Kancelaria, jest obsługa prawna we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami i procesem inwestycyjnym.

Niezależnie od powyższych specjalizacji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zajmujemy się również innymi aspektami prawa związanymi z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Tak np. znaczną część naszej działalności stanowią sprawy procesowe, wśród których można wyróżnić nie tylko skomplikowane i precedensowe procesy związane z takimi dziedzinami jak prawo autorskie, czy własność przemysłowa, ale i kwestie bardziej standardowe, pozwalające na zdobywanie doświadczeń przez młodszych prawników Kancelarii.

W swojej działalności staramy się łączyć doświadczenia wyniesione z pracy w dużych sieciowych kancelariach z indywidualnym podejściem do potrzeb Klienta, co jest możliwe wyłącznie w nieco mniejszym zespole. Doświadczenia wyniesione z pracy naukowej wspólników pozwalają z kolei na rozwiązywanie nawet najbardziej skomplikowanych precedensowych problemów.
PRAWNICY
ANNA MACIESOWICZ
JADWIGA GDULA-SZEWCZYK
ZAKRES USŁUG
PRAWO HANDLOWE
PRAWO CYWILNE
NIERUCHOMOŚCI
MEDIA I REKLAMA
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
PROCESY SĄDOWE I ARBITRAŻOWE
  • przygotowywanie projektów aktów założycielskich, umów oraz statutów,
  • reprezentacja w sprawach dotyczących wpisów lub zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przygotowywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • opracowywanie porozumień między wspólnikami/akcjonariuszami,
  • budowanie struktur kapitałowych,
  • przygotowywanie transakcji nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  • reprezentacja w sporach pomiędzy wspólnikami.
MACIESOWICZ I GDULA
KANCELARIA PRAWNA S.C.
AL. SOLIDARNOŚCI 117
00-140 WARSZAWA
tel.(022) 652-59-55
fax(022) 652-59-54